Projekt Zagrebački sportski put – razvoj mladosti kroz raznolike sportove

novosti i novija događanja

Projekt Zagrebački sportski put – razvoj mladosti kroz raznolike sportove

Projekt Zagrebački sportski put – razvoj mladosti kroz raznolike sportove

Programom razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave koji se sufinanciraju putem županijskih sportskih zajednica, odnosno odobrenim sredstvima Ministarstva turizma i sporta, klub će realizirati nabavku novih judo strunjača. Osim toga, ostvareno je i sufinanciranje stručnog rada jednog od zaposlenih trenera, koji aktivno provodi program s korisnicima. Ovaj uspješan program ne samo da je omogućio zamjenu dotrajalih opreme novim i kvalitetnijim judo strunjačama, već je također pridonio održavanju i unapređenju stručnog rada u klubu. Time su stvoreni optimalni uvjeti za provođenje programa treninga, natjecanja i priprema sportaša, čime se osigurava kvalitetan rad i razvoj kluba. Klub se zahvaljuje na podršci lokalne zajednice, Sportskom savezu Grada Zagreba te Ministarstva turizma i sporta, što je rezultiralo postizanjem zacrtanih ciljeva i unaprjeđenjem rada kluba.